Wanneer er hoge eisen aan ons worden gesteld ondervinden we vaak stress. Hoge werkdruk, conflicten, emotionele gebeurtenissen, prestatiedruk e.d. kunnen lichamelijke en geestelijke (over)belasting tot gevolg hebben. Dit kan spanningsklachten met zich mee brengen. Spanningsklachten kunnen zich zowel lichamelijk als geestelijk manifesteren.

Ontspanningsmassage biedt een goede ontspanning en kan bijdragen aan vermindering van klachten.